Niños y joventud

Mark. 10: 13-16 Jesus säger – Låt barnen komma till mig för himmelriket tillhör sådana som

                                                    dom!

Barnen och ungdomarna är det viktigaste vi har! Att dom får en så bra start i livet och en så bra uppväxt som möjligt, är vårt viktigaste ansvar. 

Det som de får med sig i bagaget är det som kommer att forma framtidens relationer och morgondagens samhälle. Vi vill att de så tidigt som möjligt skall få lära känna Gud personligen och få klart för sig vad hans goda plan är för deras liv. Det är en spännande utmaning att få dela bibelns budskap med barnen så att det blir levande och lättillgängligt i deras liv.

(Ordspr.b. 22:6) – Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han  
                                 blir gammal.

Den grund som barnen får när de växer upp är det som skall bära dom genom resten av livet.

Det finns mycket behov bland barn –och ungdomar i Eriksbo/Angered och idag finns det inte mycket aktiviteter för dom och alltför lite plats där de kan vara på fritiden. Det skulle behövas många fler vuxna som kunde engagera sig för barnen och ungdomarna. Kyrkan har inte resurser idag för att bjuda in barn –och ungdomar på bred front i området, utan försöker att ta ett steg i sänder och inte famna om mer än vad vi mäktar med. Vår bön och längtan, är att på sikt kunna ha möjlighet att bjuda in alla barn –och ungdomar som överhuvudtaget finns i området till en meningsfull och stärkande miljö med bra aktiviteter.

Vi har: 

  • Söndagsskola varje söndag kl. 16.00 och
  • "Joykids", en samling för barn och ungdom i åldrarna 9 år och uppåt varje fredag kl. 18.00-20.00.

En gång varje termin åker vi på församlingsläger och det är mycket uppskattat av barnen och många brukar hänga på.

Församlingen har fadderbarn i Bolivia och stödjer även ekonomiskt barnhemmet "Felicia Kid´s Home" i Hubli, Karnataka, Indien.