Evangelicasión

`Evangelisation´ är ju ett vitt begrepp som inrymmer varje form av förmedlande av evangelium=glädje-budskap.

Vi tror att den viktigaste och naturligaste formen av evangelisation sker i personliga relationer i vardagen där vi finns varje dag och delar livet med andra på våra arbetsplatser, med våra grannar, vår familj, våra vänner m.fl. Vi vill uppmuntra alla att dela tron i vardagen genom att Gud får vara en del av samtalet vi har med andra och, inte minst, att vi även praktiskt, genom våra liv, det vi säger och gör, får visa människor på Guds konkreta kärlek och omsorg.

Husgrupperna är ett forum där man kan dela med sig av tron. Dit kan man också bjuda med sig någon som är nyfiken på den kristna tron.

Vårt barn –och ungdomsarbete är en evangelisationskanal som gör att vi träffar flera barn från ickekristen bakgrund och där det blir beröringspunkter som är värdefulla..

Då och då inbjuder vi till fest eller till något annorlunda program för att få trevliga beröringspunkter med nya människor.