Celulas

Vi brukar samlasi husgrupper en gång i veckan. Husgrupperna träffas i hemmen och vi upplever att hemmiljön är den naturligaste mötesplatsen för att dela vardagslivet med varandra. Det är en avkopplande och trygg miljö där det är lätt att vara sig själva och kunna lära känna varandra bättre.

Huvudsyftet är att träffas, fika, trivas tillsammans, komma varandra närmare och få dela livet och växa i den kristna tron. Vi brukar lovsjunga en stund, läsa bibeln tillsammans, reflektera kring det vi läst och be tillsammans för sådant som är aktuellt och för varandra.

Husgruppen är också en träningsplats där det finns möjlighet att, i en trygg miljö, få öva sig i att be och även att pröva sig fram i de andliga nådegåvorna.

Att komma med i en husgrupp är ett bra sätt att lära känna församlingen.

OBS! Under våren 2012, fram t.o.m. slutet på maj månad, så har vinga husgrupper igång, utan samlas i kyrkan till BETA-kurs (fördjupningskurs i den kristna tron) varje onsdag kl. 18.30-21.00