Deseos y gol

Vår Längtan & Målsättning, är att vara en :
Lovsångsplats: En plats fylld av lovsång, som först av allt - och genom allt, vill lova, prisa och ära Gud med allt den är och har.
Böneplats: En plats som söker Gud av hela sitt hjärta och som vill överlåta sitt allt till Honom. En plats som bärs upp, som leds och som får kraft genom hjärtslagen från Guds hjärta.
Välsignelseplats: En av Gud välsignad plats som, på alla sätt den kan, vill söka att välsigna andra.
Helande plats: En plats där Gud ges utrymme att komma nära människor och där människor kan våga komma nära Gud. En plats med tid för betjänande, där Gud är välkommen att göra det omöjliga möjligt. En plats där andliga gåvor kan få komma i funktion. Gud skall få verka med sin kraft precis så som Han vill.
Omsorgsfull och kärleksfull plats: En plats där Guds kärlek på ett konkret sätt får beröra människor (Bära varandras bördor) (Vara ordets hörare och görare!).
Livgivande Växtplats: En plats som är inställd på att ta emot liv och som är inställd på att ge liv vidare, som är inställd på att växa och att ge växten vidare. En plats där människor kan ha möjlighet att växa för att de får tid, utrymme och uppmuntran att göra det.
Childrens Ministry/Church: En plats med en levande barnverksamhet som ger barnen det bästa de kan få. En verksamhet som har som mål att se barn och deras familjer få lära känna Jesu kärlek och få se dom ta emot Honom som sin personlige frälsare.
Missionsbas: En plats som är en "Missionsbas" - Inställd på att gå med Guds goda nyheter varthelst Gud vill och närhelst Han kallar.
Upptäckarplats: En plats där människor inbjuds att upptäcka vem Gud är, vad den kristna tron och det kristna livet handlar om. En plats där livet kan delas. En plats där människor får tid att ställa livets frågor, där de får tid att smälta vad Gud säger om oss och våra liv och där de får tid att överväga vad det kan få innebära i deras egna liv.