Responsables

Ordförande
Namn - Linda Karlsson
E-post - linda.kralsson@dindomän.se
Telefon - 07044556677
Linda har varit med oss länge och har en gedigen erfarenhet i vår bransch. Tidigare har hon varit aktiv i många liknande föreningar.

Vice ordförande
Namn - Klas Andersson
E-post - klas.andersson@dittnamn.se
Telefon - 07044556688
Klas har varit med oss länge och har en gedigen erfarenhet i vår bransch. Tidigare har han varit aktiv i många liknande föreningar.

Sekreterare
Namn - Lisa Johansson
E-post - lisa.johansson@dittnamn.se
Telefon - 07044556688
Lisa har varit med oss länge och har en gedigen erfarenhet i vår bransch. Tidigare har hon varit aktiv i många liknande föreningar.

Kontakta styrelsen