Alpha & Betakurser

Vad är Alpha?
Alpha är en grundkurs i kristen tro. Varje kurstillfälle inleds med att vi äter tillsammans i en enkel och avslappnad miljö. Det ger möjlighet att lära känna varandra. Kursen är öppen för alla och allt får frågas. Ingen fråga är för liten eller för stor. Alphakursen ges av många kyrkor i de flesta kristna traditioner.

Innehåll
Alphakursen består av en serie föreläsningar över ämnen som Vem är Jesus? Och Varför och hur kan jag be? Efter föreläsningarna möts vi i grupper för samtal och diskussion.

Kostnad
Vi brukar utgå från 100 kr. som ett rimligt bidrag för att täcka mat och kursmaterial, men om man inte har råd, så är kostnaden inte ett hinder, utan man kan hänga på i alla fall.

För vem?
Alphakursen är för alla, speciellt för den som

  • vill undersöka kristendomen
  • är ny kristen
  • är ny i stan eller kyrkan
  • vill fräscha upp trons grunder.

Vad är Beta?
En fördjupningskurs i den kristna tron med utgångspunkt från Filipperbrevet

Innehåll
Betakursen består av en serie föreläsningar med utgångspunkt från vad Paulus skriver till församlingen i Filippi. Efter föreläsningarna möts vi i grupper för samtal och diskussion.

Kostnad
Vi brukar utgå från 100 kr. som ett rimligt bidrag för att täcka mat och kursmaterial, men om man inte har råd, så är kostnaden inte ett hinder, utan man kan hänga på i alla fall.

För vem?

  • Den som har gått Alphakursen och som vill lära sig mer
  • Den som redan är kristen och som vill fräsha upp trons grunder

OBS! (För tillfället är det ingen kurs igång, men vi har en helandeskola på onsdagskvällar med undervisning och tid för förbön och förbönsträning)