Evangelisation

Vi tror att den naturligaste formen av evangelisation sker i personliga relationer i vardagen där vi finns varje dag och delar livet med andra på våra arbetsplatser, i skolan, med våra grannar, vår familj, våra vänner m.fl.

Vi vill uppmuntra alla att dela tron i vardagen genom att Gud får vara en del av samtalet vi har med andra och, inte minst, att vi även praktiskt, genom våra liv, det vi säger och gör, får visa människor på Guds konkreta kärlek och omsorg.

Husgrupper 
är ett forum där man kan dela med sig av tron. Dit kan man också bjuda med sig någon som är nyfiken på den kristna tron. (för tillfället har vi inga husgrupper utan fokuserar på bönegemenskap i vår lokal på onsdagskvällarna)

Helandekvällar
är ett forum med tydligt fokus på Guds vilja att hela och upprätta våra liv. Vi ser regelbundet Jesus hela människors omständigheter. Det är alldeles utmärkt att bjuda med sig någon vän som har det tufft med smärta, sjukdom, stress el. annat.
Gud känner oss väl och han vill möta upp i lugn och ro och stärka våra liv.

Alpha & Beta kurser anordnar vi efter behov och de är utformade för att göra evangeliet lättillgängligt för många.
Vårt barn –och ungdomsverksamhet är en evangelisationskanal som gör att vi träffar flera barn från ickekristen bakgrund och där det blir beröringspunkter som är värdefulla..

Angereds centrum
I stort sett varje lördag mellan 13.00-15.00 finns vi i Angereds centrum (inne på gågatan utanför McDonalds). Vi har ett fikabord som kontaktpunkt där vi bjuder på fika och får många positiva möten och samtal med människor om Gud och där får vi också förmånen att be för människor med olika behov.

Då och då inbjuder vi till fest eller till något annorlunda program för att få kul beröringspunkter med nya människor.