Vår Längtan & Målsättning, är att få vara en :

  • Lovsångsplats: En plats fylld av lovsång & tillbedjan
  • Böneplats: En plats som söker Gud av hela sitt hjärta och som vill överlåta sitt allt till Honom.
  • Välsignelseplats: En plats som, på alla sätt den kan, vill söka att välsigna andra.
  • Helande plats: En plats där Gud får komma nära människor och där människor vågar komma nära Gud. En plats där Guds helande kraft får verka fritt.
  • Omsorgsfull och kärleksfull plats: En plats där Guds kärlek blir konkret och tar sig praktiskt uttryck när vi delar livet tillsammans.
  • Livgivande Växtplats: En plats som är inställd på att ta emot liv och som är inställd på att ge liv vidare, som är inställd på att växa och att ge växten vidare.
  • Barnkyrka: En plats med en levande barnverksamhet som hjälper barnen se och lära känna Jesus.
  • Missionsbas: En plats som frimodigt vill dela evangelium vidare, både lokalt och varthelst Gud sänder oss.
  • Upptäckarplats: En plats där människor inbjuds att upptäcka vem Gud är, vad den kristna tron och det kristna livet handlar om.