"Angereds Kristna Nätverk" är ett nätverk av församlingar från allehanda olika kyrkofamiljer & traditioner i Stadsdelen Angered. Präster, pastorer och ledare träffas minst en gång per termin för att dela med varandra och vi gör gemensam sak, som kyrkor tillsammans, i olika arrangemang några gånger under året. Det är berikande att känna att vi står tillsammans som kyrkor i Angered och att få lära känna varandra bättre efter hand.


`Nationaldagsbön´ Vi står, tillsammans med att antal andra församlingar, med i planeringen av -och inbjudan till Nationaldagsbön som anordnas den 6:e juni. Under några års tid har vi sett att fler och fler har anslutit från stadens församlingar och det har varit mycket starkt att tillsammans med en mängd kristna från många olika sammanhang få lyfta upp vårt land och vår stad i bön. Vi hoppas se många fler församlingar hänga på framöver.


`Frukostledarbön´ -  ledare och ansvariga från en bred representation av församlingar med olika bakgrund träffas till bönefrukost en gång per månad. Vi träffas i olika kyrkor runt om i staden och syftet är att dela livet, bygga relationer och att få betjäna varandra. Här byggs nära vänskapsrelationer som är ovärderliga - för vi behöver ju varandra.

Vi tillhör sedan flera år nätverket New Wine som är ett nätverk för andlig förnyelse.

New Wines vision är: Att landet ska förändras genom kyrkor och enskilda kristna som är fyllda av Helig Ande, som tillber Jesus Kristus och som tillämpar hans ord i sina liv och gör Guds rikes gärningar.


John G. Lake Ministries - Ett sammanhang och skeende som inspirerar och utmanar