Vår tro

Vi tror på...

  •  En personlig Gud som ligger bakom att vi finns till och som längtar efter att få bli delaktig i alla människors liv.  
  •  En Gud som är nära oss i alla livets omständigheter.
  •  Att vi genom Jesus Kristus kan lära känna Gud och få en personlig relation till Honom.
  •  Att livet är en gåva från Gud och att han har gett varje människa ett oersättligt värde.
  •  Att meningen med livet finns att upptäcka i relationen till Gud.

Bibeln, Guds ord...

  • Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud.
  • Bibeln är en guide och instruktionsbok för livet.
  • Den berättar om mänsklighetens ursprung och Guds goda intention för människan.
  • Den presenterar Guds erbjudande till människan om att finna meningen med livet i relationen till Honom.

Mötesplatsen bekänner sig till klassisk kristen tro som den uttrycks i den apostoliska och i den nicenska trosbekännelsen (Se filerna nedan)

För den som vill läsa mer, så är här två ekumeniska dokument som ytterligare beskriver vår tro på Gud på ett bra sätt: Lausannedeklarationen & Manillamanifestet