Vilka är vi..

Vi är...

  •  från olika kulturer
  • från olika social bakgrund
  •  från olika länder
  •  olika åldrar
  •  av olika storlek, längd och tjocklek

Men på Mötesplatsen...

  •  är varje människa unik
  •  har varje person något att bidra med
  •  blir olika begåvningar till tillgångar

Vår församling kan liknas vid `en familj´som värderar äkthet, enkelhet, spontanitet, öppenhet och gemenskap.

En del av oss har varit kristna länge medan andra känner sig för i sin egen takt.