Vision

Vår Vision är:
Ett förvandlat Angered Vi vill att så många som möjligt skall få lära känna Guds kärlek & Jesus Kristus som sin personlige frälsare.

Guds rike etablerat i vår stadsdel. Vi vill dela de goda nyheterna om Guds rike & göra det som Jesus kallat oss att göra och därmed bryta udden av ondska, destruktivitet och mörker i alla dess former. Vi vill se människors liv och omständigheter förvandlas i mötet med -och i relationen  till Jesus Kristus.