Felicia Kid´s Home

Sommaren 2005 fick vi vara med och se en vision bli verklighet. Vi satsade en summa pengar för att en byggnad skulle kunna hyras och tillsammans med Citychurch tog vi initiativet till att starta barnhemmet "Felicia Kid´s Home". Felicia betyder "den lyckliga".

Shyam & Minnie Anthony och församlingen Citychurch, där de är ansvariga, hade sedan ett tag burit på visionen att kunna nå ut till och stötta barn utan föräldrar och barn med svåra hemförhållanden. Det började med att ett syskonpar som förlorat sina föräldrar landade och idag så bor det 26 barn med olika bakgrund på barnhemmet. Det kommer ständigt förfrågningar till församlingen om de kan ta hand om fler barn och det känns svårt att säga nej. Förhoppningen och visionen, är att det framöver skall kunna upprättas ett barncenter där många fler barn kan få ett tillfälligt eller långvarigt hem. Endast Guds kärlek och generositet sätter gränsen för vad som kan få ske!

De barn som i dag bor på barnhemmet har utvalts efter noga övervägande och utifrån den situation som man har sett att de har haft. Även där någon förälder el. båda finns i livet, så har omständigheterna varit sådana att barnet har levt i utsatthet och misär d.v.s. föräldrarna har antingen själva vädjat om hjälp utifrån sin oförmåga att vårda om barnet, eller så har barnet av någon anledning blivit förskjutet från hemmet.

De flesta barnen har i någon mån gått i skola i sina hembyar, men regelbundenheten och nivån på den undervisning de fått hittills har varit mycket bristfällig. Minnie, som förestår barnhemmet, har pratat med ansvariga för olika skolor i staden Hubli, för att få hjälp med att placera barnen i klasser utifrån den kunskapsnivå de har. Det är stor skillnad mellan byskolorna de gått på och skolorna som de nu går på i Hubli. Idag finns det en kvinna och en man som bor tillsammans med barnen och ansvarar för dom.

Under många år har vi, i den mån vi kunnat försökt att stödja arbetet med barnen på barnhemmet och hjälpa till att täcka omkostnaderna.

Vi tackar Gud att sedan flera år tillbaka, så har Erikshjälpens Second Hand och Elimkyrkan i Skene Bidragit med en summa pengar per år. Detta har varit en stor välsignelse.

Gå gärna och kolla in Felicia Kid´s Home´s egna hemsida

Om du vill vara med och sponsra barnhemmet med en enskild gåva eller om du vill stödja arbetet regelbundet, så kan du använda dig av församlingens plusgiro och ange "Felicia Kid´s Home", så går pengarna dit.