Församlingen City Church

Vi har sedan många år goda vänner i församlingen Citychurch i staden Hubli i Indien

Församlingens föreståndare heter Shyam Anthony. Mattias & Lisa Eklöf (huvudansvariga på Mötesplatsen), har känt Shyam sedan slutet av 90-talet då han var på besök i Sverige, och sedan dess har vi haft förmånen att följa församlingens utveckling i Indien.

I Indien råder andra omständigheter än här. Där församlingen City Church arbetar, råder ett känsligt och laddat andligt klimat, vilket gör att det inte alls är riskfritt att leva ut sin kristna tro.

Det händer regelbundet att fanatiska grupper av annan trosuppfattning hotar de kristna församlingarna och ibland avbryts husgruppssamlingar och gudstjänster av störningar från sådana grupper. Medarbetare i församlingen Citychurch har vid flera tillfällen utsatts för detta och även blivit nedslagna och misshandlade. Utåtriktad verksamhet hindras ofta av att polisen griper in. Trots dessa tuffa omständigheter, eller kanske snarare på grund av dessa omständigheter, så växer församlingen hela tiden och nya människor får möta Gud.

För oss på Mötesplatsen är det värdefullt att få ha kontakter och utbyte med kristna i andra delar av världen för att inte bli hemmablinda och för att inte få för snäva perspektiv. Vi blir ständigt utmanade av hur kristna i andra världsdelar hängivet satsar sina liv för att fler människor skall få känna Guds kärlek. Det är en förmån och en stor inspirationskälla att regelbundet få ta del av livet i kyrkan runt om i världen.