Mamma/barnhjälpen ,Hjälp till självhjälp för ensamstående mammor i Etiopien

Feker Bogale som är ansvarig för denna hjälpinsats, är medlem i församlingen och är själv född och uppvuxen i Etiopien. Hon har ett stort hjärta och nöd för ensamstående mammor som har det svårt i Etiopien.

Sedan en tid tillbaka, så försöker hon på olika sätt att samla in pengar för att hjälpa mammor och barn till en trygare tillvaro. Målsättningen är i första hand att hjälpa ensamstående mammor med barn att kunna överleva. Målet vidare, är att hitta vägar till att dessa mammor skall kunna bli självförsörjande. 

De medel som kommer in förmedlas via en trygg och seriös kontakt på plats i Etiopien och vi kan försäkra att det kommer fram och blir till hjälp för de mammor och barn som är nämnda. Fekers mamma och vänner på plats ser till att hjälpen kommer fram och följer upp mammornas och barnens situation. 

Om ni är intresserade av att veta mer, så kan ni kontakta oss via mailadressen: tataeklof@gmail.com

Vill du/ni hjälpa till med ett ekonomiskt bidrag, så är det enkelt att göra det via:
vårt Swishnummer : 123 146 6085
El. via Plusgironr : 484 45 29-0 (Nordea)

Från utlandet:
Namn på bank: NORDEA
IBAN nr.: SE67 9500 0099 6026 4844 5290
BIC/SWIFT kod: NDEASESS

Här är även en länk till mammahjälpens facebooksida:
https://www.facebook.com/mamme.earth/