En liten rubrik.

1. Att sponsra ett barn

Genom att sponsra ett barn med 350 kr. per månad så är du med och säkrar en grund för barnets framtid.

Exempel på vad dessa pengar bidrar med för barnet : Täckning av skolavgifter, skoluniform och skor, skolmaterial, medicin och hälsovård, mat,  

Något som är väldigt viktigt och som vi vill försöka uppnå, är att alla barnen får möjlighet att gå I skolan regelbundet och även stödja dom så att det går bra för dom I skolan. Utbildning är avgörande för deras framtid

Vi försöker att se till att det finns en kontinuerlig daglig samlingsplats där mammorna och barnen kan stråla samman och ha gemenskap. Där kan de äta tillsammans och efter skolan kan barnen få hjälp med läxor och ha andra gemensamma aktiviteter. Vi kan följa mammornas och barnens välbefinnande och hur det går för mammorna i deras dagliga arbete.

Mammahjälpen har som målsättning att ge den person som sponsrar ett barn uppföljning om hur det går för barnet efter hand

2. Sponsra mammahjälpprogrammet
 

100-200 kr. Per månad.

Ju fler som kan sponsra programmet, desto mer av målen kan uppnås.

Främst handlar denna sponsring om lokalkostnad för gemensam samlingsplats, aktiviteter efter skolan, mat, elektricitet och vattenkostnader, underhåll av lokal och reparationer .

Fler behov som finns på listan är:
Stolar och bord
Kylskåp och spis
En TV
Ett tält som kan sättas upp utomhus där man kan vistas under även när det är dåligt väder
Madrasser (så att den som är trött kan vila efter skolan eller lång arbetsdag)
Dator
Material och leksaker som underlättar inomhus och utomhusaktiviteter efter skolan
 
3. Att sponsra en mammas uppehälle

Att få tak över huvudet är inte lätt och det är väldigt utsatt att inte ha någonstans att bo.

Några av mammorna har kunnat komma igång med egen vinstgivande verksamhet. Ex.vis har några genom sponsring kunnat starta grönsaksförsäljning, någon väver mattor och några spinner bomull.

Vi vill på sikt se alla mammorna (De som orkar. Några är sjuka) komma igång med egen verksamhet och på sikt bli självförsörjande. Dock är det ett stort steg att uppnå.

För 450 kr. per månad kan du garantera att en mamma och barn har någonstans att bo. Genom detta kan de skyddas från bl.a. våld och trakasserier utomhus. Flera av mammorna har varit utsatta för övergrepp och lever med ständig rädsla för vad som kan hända dom och barnen.
 
 
4. Inkomstgaranti
 
Sedan Mammahjälpen startade, har det största målet varit att få mammorna och barnen bort från gatan och bryta den utsatthet och förnedring som det innebär att behöva tigga för sin överlevnad.

Sex ensamstående mammor har hittills sponsrats för att komma igång med egen verksamhet som har tagit dom bort från tiggeriet på gatan.

Genom sponsring av en summa på ca 3.500 kr., så kan vi hjälpa en mamma att komma igång med egen verksamhet och få ett värdigare liv.Vill du/ni vara med och sponsra, så är det enkelt att göra det via:

vårt Swishnummer : 123 146 6085

Via Plusgironr : 484 45 29-0 (Nordea)


Från utlandet:
Namn på bank: NORDEA

IBAN nr.: SE67 9500 0099 6026 4844 5290

BIC/SWIFT kod: NDEASESS